Personuppgiftspolicy.

 
 

För att kunna erbjuda dig schyssta och klimatsmarta resor, behöver vi (Bzzt, alltså) samla in och behandla en del personuppgifter om dig. Men oroa dig inte, dina personuppgifter kommer alltid behandlas på ett tryggt och snyggt sätt hos oss.

Du har förstås rätt att ha koll på hur dina personuppgifter används. Den här personuppgiftspolicyn förklarar därför hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med att du använder Bzzt-appen (“Tjänsten”), besöker www.bzzt.se (”Hemsidan”) eller kontaktar oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Bzzt AB är personuppgiftsansvariga för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs här. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter eller denna personuppgiftspolicy, genom att maila oss på support@bzzt.se.

Dataskyddsombud.
Vi har utsett ett dataskyddsombud, som hjälper oss att se till så att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta dataskyddsombudet i alla frågor som rör Bzzt:s behandling av dina personuppgifter genom att maila till dataskydd@bzzt.se.

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG.

Vi kan samla in och behandla olika typer av personuppgifter om dig, till exempel i samband med att du använder Tjänsten eller kontaktar oss. Vi kan till exempel komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Profiluppgifter. När du registrerar ditt användarkonto i Tjänsten behöver du uppge ditt mobilnummer, din mailadress och bankkortsnummer (kortnummer, giltighetstid och CVC). Du kommer även få en aktiveringskod skickad till det mobilnummer som du uppgett.

 • Positionsdata. När du installerar Tjänsten kommer du bli tillfrågad att dela din position. Om du tillåter positionsdelning kommer uppgifter om din aktuella geografiska position att samlas in och delas med oss. Positionsdata samlas bara in när du använder Tjänsten och behövs för att du ska kunna boka en resa.

 • Reseuppgifter. För att boka en resa behöver du ange din upphämtningsplats och destination. Du behöver också ha positionsdelning aktiverad. Under åkturen kommer även uppgifter om din resväg samlas in av poden. Det görs för att räkna ut hur mycket du ska betala för resan. Du betalar ju per meter.

 • Kommunikation. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp, på mail eller på Facebook. Du styr själv över innehållet i dina meddelanden till oss. Försök att bara inkludera uppgifter som är relevanta för din fråga och undvik helst känsliga uppgifter om det går.

 • Betalningsuppgifter. Du behöver registrera dina bankkortsnummer (kortnummer, giltighetstid och CVC) för att kunna betala för dina resor i Tjänsten. Vi kommer även behandla uppgifter om dina inbetalningar (t.ex. belopp och tidpunkt för betalning) och eventuella uteblivna betalningar.

 • Företagsavtal. Bzzt erbjuder företagsavtal till företagskunder. Om du har ett företagsavtal kopplat till ditt användarkonto kommer vi behandla uppgifter om att du har en relation till företaget som står på avtalet (typiskt sett din arbetsgivare). När du bokar en resa med fakturabetalning som betalningsalternativ kan du även (beroende på hur ditt företagsavtal ser ut) behöva fylla i uppgifter i fritextfält som din arbetsgivare önskar.

 • Enhetsinformation. När du besöker Hemsidan eller använder Tjänsten samlas så kallad enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet). Denna information samlas in med hjälp av cookies.

HUR DINA UPPGIFTER SAMLAS IN.

 • Information som du lämnar till oss. Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du registrerar ditt användarkonto i Tjänsten, bokar din resa eller i samband med dina kontakter med oss. Det är frivilligt att lämna uppgifter till oss. En del uppgifter måste du dock lämna för att kunna använda Tjänsten, eller för att få den hjälp du behöver.

 • Information som samlas in på andra sätt. Vi kan även inhämta information om dig på andra sätt, till exempel från våra leverantörer, samarbetspartners och andra pålitliga källor. Vi kan också skapa uppgifter som kan kopplas till dig, till exempel din aktiveringskod i samband med att du registrerar ditt användarkonto. Enhetsinformation samlas in från din dator (eller mobila enhet) med hjälp av cookies när du använder Tjänsten eller besöker Hemsidan.

HUR DINA UPPGIFTER KOMMER BEHANDLAS.

Vi använder framförallt dina personuppgifter för att tillhandahålla dig Tjänsten, för att kommunicera med dig och för att boka och administrera dina resor. Vi kan bland annat behandla dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder:

 • För att tillhandahålla dig Tjänsten. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att registrera ditt användarkonto och för att tillhandahålla dig Tjänsten (dvs. för att kunna fullgöra avtalet emellan oss). Till exempel kommer ditt mobilnummer användas för att skicka en aktiveringskod till dig och enhetsinformation för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.

 • För att genomföra och ta betalt för dina resor. Dina personuppgifter (bl.a. reseuppgifter och betalningsuppgifter) kommer att behandlas för att administrera och genomföra resor som du bokar i Tjänsten, samt för att ta betalt för dina resor. Till exempel kommer uppgifter om din resväg användas för att räkna ut hur mycket du ska betala för resan. Du betalar ju per meter. Det är nödvändigt för att du ska kunna resa med oss (dvs. för att kunna fullgöra avtalet emellan oss). Positionsdata kan även användas för att säkerställa att du inte befinner dig för långt ifrån din upphämtningsplats (eller på en plats där Bzzt inte kör). Det är nödvändigt för att du ska kunna boka en resa med oss samt för andra berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att undvika missbruk och felbokningar.

 • För att hantera och fullgöra företagsavtal. Om du har ett företagsavtal kopplat till ditt användarkonto kommer vi behandla dina personuppgifter för att hantera och fullgöra avtalet, i relationen med företaget som står på avtalet (typiskt sett din arbetsgivare). Till exempel kommer din mailadress användas för att aktivera betalningsalternativet ”fakturabetalning” under ditt användarkonto. Dina reseuppgifter (t.ex. datum, tid, upphämtningsplats, destination och pris) kommer användas för att fakturera företaget för dina resor. Detta är nödvändigt för våra berättigade intressen av att administrera och fullgöra våra företagsavtal och av att få betalt för dina resor.

 • För att ge dig support och kommunicera med dig. Dina personuppgifter (bl.a. namn, mail och telefonnummer) kan användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsten eller dina resor. Podföraren kan ibland också kontakta dig på ditt mobilnummer i samband med upphämtning. Detta är nödvändigt för att du ska kunna använda Tjänsten som avtalat och för andra berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att ha supernöjda kunder.

 • För att skicka meddelanden till dig. Dina personuppgifter (bl.a. mail och mobilnummer) kan användas för att skicka olika typer av meddelanden till dig, till exempel nyhetsbrev, kvitton på dina resor och annan information som rör Bzzt eller Tjänsten. Detta sker med stöd av berättigade intressen. Om du inte längre önskar få denna typ av information kan du avregistrera dig genom att följa instruktionerna längst ner i det mail som du fått från oss. Om du tillåtit det kan du också få notiser i din telefon. Du kan fritt stänga av och på notiser i inställningarna på din telefon.

 • För att genomföra kundundersökningar. Dina personuppgifter (bl.a. mail och mobilnummer) kan användas för att genomföra kundundersökningar, till exempel för att höra dina tankar om Bzzt och Tjänsten. Det är frivilligt att svara på kundundersökningar. Uppgifterna som samlas in i samband med kundundersökningar kan bland annat användas som underlag för vårt berättigade intresse av att förbättra Tjänsten.

 • För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter (t.ex. reseuppgifter och enhetsinformation) kan användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte kan identifiera dig. Statistik kan till exempel röra genomsnittlig restid och reslängd, populära sträckor eller återkommande problem och frågor. Detta görs med stöd av berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att skapa underlag för att utveckla och förbättra Tjänsten.

 • För att utveckla och förbättra Tjänsten. Enhetsinformation och samlad statistik kan användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Tjänsten och nya tjänster. Detta görs med stöd av berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att utveckla och förbättra Tjänsten och användarupplevelsen.

 • För att följa lagar. Vi är skyldiga att följa svenska (och ibland andra) lagar. Det innebär att dina personuppgifter ibland kan behöva behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser, till exempel för rapportering till myndigheter.

 • För att skydda Bzzt, dig och andra. Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter. Det kan till exempel behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss (t.ex. reklamationer) eller för att utreda missbruk eller bedrägerier (t.ex. om någon beställer en resa med dina uppgifter). Det är nödvändigt för att skydda dig och andra samt för andra berättigade intressen, bland annat vårt berättigade intresse av att kunna bemöta krav och reklamationer.

 • Med ditt samtycke. Dina personuppgifter kan även användas för andra specifika syften än som framgår ovan, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

DINA UPPGIFTER DELAS MED ANDRA.

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter, men kan ibland behöva dela dem med andra pålitliga personer och företag. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

 • Personer som jobbar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som jobbar hos Bzzt, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb. Till exempel kommer vår support få ta del av dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Podföraren som kör dig kommer också kunna se ditt mobilnummer, samt din upphämtningsplats och destination.

 • Koncernbolag. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med bolag som ingår i samma koncern som Bzzt, till exempel för att vi ska kunna centralisera system och samarbeta sinsemellan.

 • Bzzt:s underleverantörer. Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera Tjänsten och Hemsidan, till exempel leverantörer av IT och betaltjänster. Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss, eller för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter. Vi jobbar bara med seriösa och noggrant utvalda leverantörer, så dina personuppgifter är i trygga händer.

  Vi använder till exempel betallösningen Stripe för att du ska kunna betala för dina resor i Tjänsten. Tjänsten lagras och tillhandahålls även med hjälp av SquareSpace, Google Maps och Scaleway.

 • Företagsavtal. Om du har lyxen att boka din resa på ett företagsavtal kommer vi att dela uppgifter om dig med företaget som står på avtalet (typiskt sett din arbetsgivare) i samband med att dina resor faktureras. Självklart delas bara uppgifter om resor som du gjort med fakturabetalning som betalningsalternativ. På fakturan framgår din mailadress, datum och klockslag för när resan påbörjades, upphämtningsplats och destination och självklart priset för resan. Fakturan kan även innehålla andra uppgifter om resan som du fyllt i fritextfält i samband din bokning, till exempel beskrivning av vad resan avsåg. Mottagaren av fakturan är ansvarig för hur dina uppgifter på fakturan behandlas av dem.

 • Myndigheter och rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. Till exempel om det krävs till följd av lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från någon myndighet.

 • Företagsöverlåtelse. Det kan hända att vi, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av Bzzt AB eller något av våra dotterbolag. Som ett led i en sådan transaktion kan dina personuppgifter behövas delas med parter som är involverade i processen.

 • Övriga parter. Dina personuppgifter kan även delas med andra parter, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

DINA UPPGIFTER KAN BEHANDLAS UTANFÖR EU/EES.

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer dock i några fall behöva överföras till företag utanför EU/EES. Till exempel kommer dina personuppgifter överföras till Stripe, som bland annat kommer att behandla dina uppgifter i USA.

Du bör känna till att andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. Vi kommer dock se till att rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder finns på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (t.ex. godkända standardklausuler och s.k. Privacy Shield). Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring tillämpliga skyddsåtgärder.

SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER.

Vi sparar dina personuppgifter så kort tid som möjligt och bara så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Hur länge detta är kan bero på typen av uppgifter. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. Till exempel kan en uppgift sparas för bokföring, trots att den har gallrats bort för andra syften.

Vi sparar merparten av dina uppgifter (t.ex. profiluppgifter) så länge du har kvar ditt användarkonto i Tjänsten. Ditt användarkonto och tillhörande information kommer dock automatiskt raderas om du inte har loggat in på ditt konto på två år, förutsatt att du inte har några skulder till oss.

Reseuppgifter sparas högst två år efter att resan bokades, men kan också sparas längre om du inte har betalat för resan. Personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke raderas när du återkallar ditt samtycke. Dina kontaktuppgifter kan användas för att skicka marknadsföring till dig fram till att du avregistrerar dig för utskick, men högst ett år efter att ditt användarkonto har tagits bort i Tjänsten.

Dina uppgifter kan ibland också behöva sparas en längre tid om det krävs enligt lag, till exempel lagar om beskattning och bokföring. Dina uppgifter kommer i så fall bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter.

DINA RÄTTIGHETER.

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. Det innebär att vi antingen måste bevisa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som vi har gjort.

  Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev). Du gör detta genom att avregistrera dig längst ner i det mail som du fått från oss.

 • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Du har ibland även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel ett annat taxibolag.

 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att en personuppgift om dig raderas om uppgiften inte längre är nödvändig för syftet som den samlades in eller på annat sätt behandlas för, eller om vi saknar laglig grund för att behandla uppgiften.

 • Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du kan själv ändra dina profiluppgifter direkt i Tjänsten.

 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills dess felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.

 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se. Du kan kontakta oss på support@bzzt.se för att utöva dina rättigheter.

Du bör känna till att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan påverka eller hindra din användning av Tjänsten. Det kan också finnas lagregler som ibland begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Till exempel kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter.

KLAGOMÅL.

Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Du kan läsa mer om detta på www.datainspektionen.se. Du kan också höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

UPPDATERINGAR I POLICYN.

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Om några betydelsefulla ändringar görs kommer du informeras om detta i Tjänsten eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla. Du uppmuntras även att läsa denna policy med jämna mellanrum. Mest så du inte missar eventuella ändringar som gjorts.

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast i maj 2019.